ขั้นตอนการติดตั้ง และ วิธีการใช้งาน RCache

ขั้นตอนการติดตั้ง และ วิธีการใช้งาน RCache

Rcache คืออะไร 

 

 

1. Download ตัว Plugin ได้จาก Download ที่นี่ ( Plugin จะเป็น zip file นะครับ ให้แก้ชื่อไฟล์ zip ให้เป็น rcache ก่อนนะครับ ชื่อไฟล์จะต้องเป็น rcache.zip ก่อนและค่อยทำขั้นตอนที่ 2 ต่อไป)

 

2. ให้เข้ามาที่หน้าจัดการหลังบ้านของ wordpress เพื่อทำการเพิ่ม plugin

 

3. ไปที่ เมนู Plugin ( ปลั๊กอิน )

 

 

4. กดปุ่ม Add New ( เพิ่มปลั๊กอินใหม่ )

 

5. กดปุ่ม Upload Plugin ( อัปโหลดปลั๊กอิน )

 

6. กดปุ่ม Choose file สำหรับเลือกไฟล์ rcache.zip เพื่อทำการติดตั้ง plugin

 

 

7. กดปุ่ม Install Now ( ติดตั้งตอนนี้ )

 

8. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดที่ปุ่ม Activate ( ใช้งาน ) เพื่อให้เมนูสำหรับจัดการ RCache แสดงขึ้นมาในหน้าจัดการหลังบ้าน

 

ขั้นตอนการใช้งาน RCache By Ruk-Com

 

1. หลังจากติดตั้ง Plugin เรียบร้อยแล้ว ให้สังเกตุที่เมนู ด้านซ้ายมือจะมีเมนู RCache แสดงอยู่

 

 

 

 

 

2. เมื่อกดเข้าไปแล้วจะต้องทำการติ๊กเลือกที่ Enable เพื่อทำการเปิดใช้งานแคช และ กด  Save Changes ( บันทึกการเปลี่ยนแปลง )

 

 

 

 

3. เมื่อเปิดใช้งานแคชแล้วจะมีปุ่มสำหรับล้างแคชโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ปุ่ม หลักๆ คือ “Delete All” ( ลบแคชทั้งหมด ) กับ “Delete Home Page” ( ลบแคชเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น )

 

 

 

 

4. เมื่อเปิดใช้งานแคชแล้วในแถบด้านบน “Admin bar” สามารถที่จะทำการล้างแคชได้เช่นกันแต่จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งชื่อว่า “Delete current page” ไว้ใช้สำหรับ ล้างแคชหน้าปัจจุบันจะมีผลก็ต่อเมื่อล้างแคชในหน้ารายละเอียดของโพส